• new-bg3

    circulo

    nombre

  • new-bg4

    letras_bl

  • new-bg5

    letras_m

banner_tecnicaB

1. Creada pel Prof. A. A. TOMATIS (1920-2001), otorinolaringòleg i doctor en Medicina per la Facultat de París, especialista dels trastorns de l’escolta i la comunicació, la Tècnica Tomatis, és fruit dels seus treballs realitzats des del 1947, els quals estan capgirant molts conceptes en l’àmbit de la Medicina, de la Psicologia i de la Pedagogia.

Va basar les seves investigacions en el treball que va fer amb els treballadors de l’Arsenal de proves d’Aeronàutica, amb els cantants que tenien problemes amb la veu, amb els pacients d’Hospitals Psiquiàtrics… I paral·lelament va investigar sobre la importància de la vida uterina i va descriure l’escolta intrauterina i la seva relació amb la comunicació, i va observar que el líquid amniòtic actuava de filtre i sols deixava passar les freqüències agudes, la veu de la mare, (que li arriba per la columna vertebral i no a través de la paret uterina) que no arriba amb la semàntica sinó amb una impregnació emocional, l’empatia, el ritme, la cadència, i, sobretot, l’amor…, i aquest amor que es transmet a través de la veu de la mare fa que el fetus vagi exercitant el seu aparell auditiu anant a buscar aquest so… aquí comença l’Escolta i s’estableix un diàleg entre el fetus i la mare, la 1a comunicació… L’oïda es desenvolupa molt aviat, a la 6ena setmana de gestació ja hi ha un esbós de l’oïda interna, l’embrió ja es belluga, i al 4rt mes i mig l’oïda ja és adulta i un mes més tard ja és funcional gràcies a la mielinització del nervi auditiu, i és per mitjà de l’oïda que es va desenvolupant tot el Sistema Nerviós. Primer ha estat l’oïda i després el S. N. , ella és la inductora de la maduració del S. N.. L’oïda externa i l’oïda mitja formen la part mecànica de l’audició i l’oïda interna és la part elèctrica que transforma les vibracions en impulsos elèctrics que seran codificats i encaminats cap al Sistema Nerviós Central per que siguin interpretats. Després de tot lo anterior, l’oïda agafa una rellevància important , ja que és quelcom més que un orgue sensorial encarregat de l’audició.

2. El Prof. Tomatis va donar rellevància a l’oïda i li va assignar una triple funció.

ENERGIA

Activitat mental
Creativitat
Consciència
Motivació

POSTURA

Equilibri/coordinació
Integració corporal
Ritme
Autoestima

AUDICIÓ/ ESCOLTA

Llenguatge/comunicació
Cant i Música
Atenció/Concentració
Memòria

3. L’oïda és una dinamo que proporciona potencial energètic al cervell, ja que un 90% dels estímuls que aquest necessita provenen de l’oïda; així un mal funcionament de l’oïda pot pertorbar la dinàmica cerebral i, per tant, el comportament i la comunicació. ENERGIA – CÒCLEA.

ENERGIA – CÒCLEA El cervell recull informacions que li arriben de tot arreu, les centralitza i analitza constantment… aquesta activitat consumeix molta energia que ell mateix no pot generar… Les dues fonts d’energia més conegudes són l’oxigen i el menjar, aquestes fonts són vitals i mantenen la vida vegetativa del cervell, però són insuficients per permetre al cervell de funcionar plenament, creativitat, memòria, tractament de la informació … per això necessita estar constantment bombardejat d’estímuls sensorials… els sentits són tots receptors que converteixen una senyal en un missatge nerviós, que amb la seva càrrega energètica recàrrega el cervell i tot el cos, cada un reforça a l’altre, però és l’oïda la que proporciona ella sola el 90% d’aquesta energia cortical; això permet dir al Prof. que la 1a funció de l’oïda és la de recàrrega cortical. Però dintre de la còclea les cèl·lules sensorials es distribueixen de diferent manera: a la zona dels greus n’hi ha un centenar, a la part mitja unes 500 i a la zona destinada als aguts n’hi ha unes 24.000… això ens permet veure que són els aguts els encarregats de la recàrrega cortical.)

4. L’oïda dirigeix el nostre cos, ja que n’assegura l’equilibri, la motricitat i la dinàmica corporal. POSTURA – VESTÍBUL

POSTURA – VESTÍBUL Una altra gran funció de l’oïda és assegurar l’equilibri, gràcies a l’aparell vestibular, que està ple de líquids que registren els moviments, i que ells als moure’s també provoquen una mobilització del cos (música -ball) i és al vestíbul a on hi ha totes les terminacions nervioses de la musculatura del cos. Al controlar l’equilibri, la coordinació i tot els moviments, l’oïda ens permet integrar la nostra imatge corporal i agafar consciència del nostre cos; la verticalitat ens permet arribar a l’escolta, aguditzar l’oïda és aguditzar el cos.

5. L’oïda és la gran inductora de l’escolta, podem sentir-hi bé però ser incapaços d’escoltar, ja que la funció d’escoltar implica un desig d’entrar en comunicació. AUDICIÓ – ESCOLTA – OÏDA MITJANA.

SENTIR

Sensació passiva
Involuntària
Sense anàlisi
No selectiva

ESCOLTAR

Percepció activa
Voluntària
IIntencionada
Selectiva
Comunicacó
Consciència

SENTIR és una activitat passiva, rebem els sons i no els integrem, no fem cap esforç… ESCOLTAR és una actitud activa, el subjecte elegeix entre rebre un missatge o bloquejar-lo, escoltem el que volem escoltar; podem sentir-hi bé però ser incapaços d’escoltar… no hi ha pitjor sord que el que no vol escoltar… El primer que passa quan sentim un so, és que tenim una sensació. En segon lloc, arriba la percepció, és a dir, l’identifiquem. En tercer lloc li donem un sentit i un valor (la gnosis). L’escolta representa que és una obertura a l’altre i implica el desig de comunicar-se, per poder captar el missatge que rebem i poder expressar el nostre… és la unió entre l’home i la seva consciència i entre l’home i el seu entorn, és l’obertura de l’home cap a l’univers…NA.

6. Un altre aspecte important de l’oïda és veure quina relació té amb el nostre estat emocional: – Les informacions arriben al tàlem, cervell emocional, que les reparteix cap a diferents zones del cervell perquè les analitzi, és pel tèlem per a on desfila tota la nostra vida afectiva… si està massa carregat fa de filtre i apareix l’angoixa que deforma les percepcions… – Al timpà hi ha l’emergència externa del nervi pneumogàstric, i és un lloc de trobada i d’intercanvi emocional, entre el món interior (vida neurovegetativa) i l’exterior (reaccions somàtiques).

El nervi pneumogàstric també és important en l’escolta… i quin és aquest nervi? El S. N. Central: cervell i medul·la; S. N. Perifèric: sensibilitat i motricitat; i S. N. Vegetatiu que regula els automatismes del cos, ritme cardíac, respiració, digestió… i té dos sistemes: el Simpàtic i el Parasimpàtic o pneumogàstric, el simpàtic intervé en l’estrès, vigília, defensa, i el parasimpàtic intervé en repòs, digestió, baixa el ritme cardíac i la pressió sanguínia, la pupila es retrau i la respiració és més tranqui-la… Aquestes dues parts del S. N. Funcionen de manera que quan una s’activa l’altre s’inhibeix… l’estrès accelera el simpàtic, ritme cardíac accelerat, opressió respiratòria, tremolors, contracció de les vísceres… i el parasimpàtic és més complex, ja que és a la vegada sensorial, motor i neurovegetatiu, i permet l’ intercanvi entre el món exterior i l’interior i un bucle psicosomàtic que serveix de diàleg entre la vida psíquica i l’entorn… el timpà és el primer lloc de trobada i d’intercanvi… és per això que les paraules tenen repercussió en les nostres reaccions internes fisiològiques i psicològiques. Les turbulències de la vida afectiva desequilibren el diàleg entre el S. Simpàtic i el Parasimpàtic i provoquen trastorns somàtics. Les expressions populars parlen per elles mateixes: “em falta aire”, “fer mala sang”, “tenir un nus a la gola” … La Tècnica Tomatis permet una acció directa sobre el funcionament del nervi pneumogàstric per restablir un equilibri entre els dos sistemes i obtenir una harmonització de la vida neurovegetativa.

7. L’oïda és per tant, un òrgan molt important en el desenvolupament de la persona, tant físic, com psíquic i emocional. Si per algun motiu en la seva evolució l’oïda pateix alguna distorsió, ja sigui en la vida intrauterina o posteriorment, poden sorgir dificultats en les tres àrees anomenades anteriorment. És a partir d’aquestes premisses que la Tècnica Tomatis té com a objectiu modificar les facultats auditives distorsionades d’una persona, ajudant-la així a millorar i superar els diferents tipus de trastorns o problemes que pugui tenir. Per aconseguir-ho s’utilitza, com a principal instrument, l’Oïda Electrònica juntament amb el seguiment i recolzament de terapeutes especialitzats. “MODIFICANT LES FACULTATS AUDITIVES D’UNA PERSONA ÉS POSSIBLE OBTENIR UNA MODIFICACIÓ DEL SEU PSIQUISME, DE LA SEVA COMUNICACIÓ I DEL SEU COMPORTAMENT”. Per a saber-ne més:

BIBLIOGRAFIA
– 9 meses en el paraiso. Dr. A. Tomatis. Ed. Biblaria.
– El fracaso escolar. Dr. A. Tomatis. Ed Biblaria.
– Educación y dislexia. Dr. A. Tomatis. Ed. CEPE.
– El oido y el lenguaje. Dr. A. Tomatis. Ed. El Hogar del Libro.
– Mi billete en el tren Tomatis. Dra. Cori López. Ed. La Campana.
– La escucha es la vida. P. Dumas de la Roque. Ed. Altom.
– Terapia de la escucha. P. Madaule. Ed. Trille.
– Escucha: despertar a la vida. P. Madaule. Ed. Patria S.A.

Més llibres del Dr. Tomatis:
– Vers l’ecoute humain. Ed. E.S.F.
– L’oreille et la vie. Ed. Laffont.
– La nuit uterine. Ed. Stock.
– L’oreille et la voix. Ed. Laffont.
– Vertiges. Ed. Ergo-Press.
– Pourquoi Mozart. Ed. Fixot.
– Nous sommes tous nés polyglottes. Ed. Fixot.
– Ecouter l’univers. Ed. Laffont.

Alfred Tomatis

alfred-tomatis

ROSER GOMIS I MIQUEL

Psicòloga i Pedagoga.
Col·legiada Nº 1.402

Membre Fundador d’ ALTOMTOMATIS
Responsable d’ ÀUDIM CENTRE

Roser
ÀUDIM CENTRE
C/ D’Antoni Gaudí 7, 4rt 1ª 43202 REUS
Telèfon 977311046 (tardes)

info.audimcentre@gmail.com

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Assumpte

El teu missatge