• new-bg3

    circulo

    nombre

  • new-bg4

    letras_bl

  • new-bg5

    letras_m

banner_terD

A QUI VA DIRIGIT

1. NENS:

• RETARD MADURATIU

• RETARD I/O DIFICULTATS MOTRIUS (equilibri i coordinació deficients, postura corporal massa tensa o massa laxa, excessiva impulsivitat i poc autocontrol, …)

• RETARD I/O ALTERACIONS DEL LLENGUATGE

• DIFICULTATS ESCOLARS (en la lectura, escriptura, baix rendiment escolar, estrés escolar…)

• DIFICULTAT D’ATENCIÓ, CONCENTRACIÓ I MEMÒRIA,

• TRASTORNS DEL COMPORTAMENT I DE LA COMUNICACIÓ (hiperactivitat, cansament perllongat, baixa autoestima, tendència a l’aïllament o a l’agressivitat, trastorns de la son o de l’alimentació, actitud apàtica…)

• AUTISME

• ADOPCIONS

• PREMATURS

2. ADULTS:

• DESENVOLUPAMENT PERSONAL

• ATENCIÓ – CONCENTRACIÓ – MEMÒRIA

• DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ

• TRASTORNS EMOCIONALS: DEPRESSIÓ – ANGOIXA – INSEGURETAT – ANSIETAT

• ALTERACIONS NERVIOSES (insomnis, migranyes o altres alteracions de tipus funcionals)

• ESTRÉS

• DINAMITZACIÓ – RELAXACIÓ

• PREPARACIÓ A LA MATERNITAT

• PERSONES DE LA 3a EDAT

• INTEGRACIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES

• MÚSICA I CANT

1.1 NENS:

Al néixer són les experiències sensorials les que li permeten al nen establir les connexions neurològiques, és a dir, la maduració del cervell. Amb la Tècnica Tomatis fem estimulació vestibular i proporciona al mateix temps una recàrrega d’energia corporal i cortical… i li facilita una bona estructuració del seu cervell, que passa per la lateralització i l’especificació d’àrees corticals, l’hemisferi dret i l’hemisferi esquerre, cada ú dels quals controla una part del cos i té assignades unes funcions específiques importants per l’aprenentatge:

HEMISFERI ESQUERRE

INTUITIU
RACIONAL
LLENGUATGE
SEMÀNTICA
ANÀLISIS
TÈCNIC
CONTROL EMOCIONS
CAP AL FUTUR

HEMISFERI DRET

LÒGIC
CREATIU
IMATGES
EMOCIONS
SINTESIS
ESPONTANI
SENTITS
EN EL PRESENT

Tots tenim una predominança més o menys marcada. Per utilitzar plenament el nostre potencial és important que els dos hemisferis es comuniquin bé, pel cos callós.

Dispràxies, dificultat de coordinació de la musculatura, ja sigui de la boca o de les articulacions. Per Tomatis es tracta d’un trastorn de la integració vestibular que produeix una immaduresa de la regió del cervell responsable dels moviments; la maduració depèn de les informacions sensorials rebudes.
Retard del llenguatge, s’hi dóna un problema coclear d’anàlisi dels sons.
Problemes d’aprenentatge, una deficient percepció dels sons, dificulta la reproducció verbal (llenguatge), que dificulta la comprensió, la lectura (el desxifrat), la transcripció escrita (ortografia), dificultats de concentració i memorització… Dificultat de comunicació:
CAL ENSENYAR AL NEN A ESCOLTAR I TORNAR-LI LA CONFIANÇA EN ELL MATEIX I EN LES SEVES POSSIBILITATS.
Nens autistes, ignoren la presència de la gent, trastorn de la comunicació verbal i no verbal, inestable emocionalment, hipersensible, reaccions inesperades, poc imaginatiu, obsessiu en algunes activitats, resistència al canvi, necessitat de rutines. Debilitat immunitària.
El nen autista ha tallat la seva escolta, hi sent (potser massa)però no escolta, té ulls però no mira, té boca però no parla, pot repetir una frase però no integra el que vol dir.
Podem fer reviure al nen etapes de la seva vida, retornant a l’escolta intrauterina, perquè tingui de nou un desig de comunicar-se.

Adoptats, facilitar-los-hi la confiança i la comunicació amb el seu entorn, i desactivar mecanismes de defensa (ansietat, alerta).

Prematurs, es fa estimulació amb veu materna, per ajudar-los a compensar el procés que no van poder acabar dins del claustre matern.

2.1 ADULTS:

Desenvolupament personal, escoltar és una via per percebre el món exterior i el món interior; per aquest motiu, millorant l’escolta, ens comuniquem millor amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn.
Depressió, comporta una pèrdua d’energia, insomni o massa son, pèrdua de la gana o necessitat de compensar amb el menjar, trastorn de la memòria i la concentració, pèrdua de ‘alegria, desànim, tristesa, pensaments negatius…en el tractament a part dels fàrmacs, hem de tenir en compte lo corporal i lo psicològic: es recobra energia per combatre millor la malaltia, tan física com psicològicament.
Si no tenim excitacions sensorials, estem buits tan física com psicològicament… és com un cotxe que es queda sense bateria…

Embarassades, dinamitza, relaxa i ajuda a treure angoixa a les futures mares i a la vegada, es posa a la mare i al fill en la mateixa ona, la qual cosa permet establir un vincle de relació i comunicació que serà la base del nostre futur existencial.

Gent gran, pel cervell no hi ha vacances ni jubilació. L’oïda és una bateria que aporta al cervell i al cos l’energia que necessiten.
És essencial fer treballar l’oïda i el cervell per poder anar mantenint viu i actiu el pensament, la reflexió, l’atenció, la creativitat i poder retenir tot el que passa al nostre voltant.

Integració de Llengües Vives, a cada país de la terra li correspon un diferent tipus d’audició (en que la impedància de l’aire n’és la causa principal) i, per tant, una diferent manera de parlar o Llengua.
Parlar una llengua és adaptar la pròpia Escolta a les freqüències acústiques de cada llengua.
Amb el pas del temps la nostra oïda en té prou en ser eficaç a les freqüències i als ritmes de la nostra llengua materna i quan volem aprendre una llengua estrangera no n’hi ha prou en aprendre el vocabulari, la gramàtica i les estructures pròpies, si no que cal INTEGRAR-LA, immersió en l’univers sonor del conjunt ètnic de la llengua en la qual ens volem comunicar.
Cada llengua utilitza preferentment determinades freqüències

i un ritme, un espanyol ha d’anar més ràpid quan parla en anglès…

Músics, l’oïda no sempre està preparada per rebre una educació musical. Tot i que sovint la capacitat auditiva és correcta, pot passar que la capacitat d’anàlisi, de discriminació i d’espaialització del so sigui conflictiva.
Moltes persones amb un potencial artístic indiscutiblement bo, abandonen els estudis musicals per causa de dificultats que es poden resoldre.

BENEFICIS :

L’estimulació neuro – sensorial – auditiva segons la Tècnica Tomatis té com a beneficis primordials millorar la capacitat d’escolta i el desig de comunicació i afavorir i induir l’estimulació i la maduració del Sistema Nerviós.
I, més en concret, els beneficis són:

3. NENS:

• A nivell motriu: es dóna una millora de la coordinació, de l’ equilibri, del to corporal, del control del propi cos…
• A nivell de llenguatge: millora l’articulació i/o l’estructuració de la parla, i també la seva comprensió…
• A nivell d’aprenentatges: millora l’actitud cap als aprenentatges, la comprensió i l’expressió oral i escrita (la lectura i l’ortografia), el raonament lògic – matemàtic…
• Millora la capacitat d’atenció, concentració i la memòria…
• S’equilibra el comportament, s’agafa més seguretat, millora l’autoestima, estan més tranquils i al mateix temps, més desperts i contents…
• En el nen autista es pot donar que es redueixi l’ansietat, tingui menys obsessions, estigui més receptiu cap al seu entorn i, poc a poc, comenci a comunicar millor (mirada, gestos, llenguatge incipient)…
• L’adoptat que pugui obrir-se de nou als altres i pugui rebaixar el nivell d’ansietat o el seu estat d’alerta…

4. ADULTS:

• A l’haver-hi un augment d’energia física i psíquica- emocional hi ha més motivació en les activitats quotidianes, millor capacitat de treball, més vitalitat, s’activa el pensament i la creativitat, millor atenció, concentració i memòria, es descansa millor..

• A nivell emocional es redueix l’ansietat i l’angoixa, s’equilibren les emocions, es relativitzen millor les dificultats i es pot projectar de nou cap al futur…

• Es regulen les alteracions funcionals i es redueix l’estrès…

• Embarassades: Ajuda a la mare a viure el seu embaràs amb una actitud positiva potenciant una bona comunicació entre la mare i el fill… La mare té un augment d’energia i de consciència; un son més reparador; disminució de l’ansietat i l’angoixa; el ritme cardíac i la respiració es tranquil·litzen; disminueix el cansament; les pors es relativitzen i els canvis bruscos d’humor; superen millor l’estrès habitual inherent a l’embaràs; la paret uterina es relaxa proporcionant més espai al nadó…
El fetus té més estimulació sonora; millor desenvolupament de la maduresa neurològica al tenir més estímuls; més bon desig d’escolta i d’obertura a la vida; més bona comunicació i relació amb la mare…
El nadó neix més fàcilment, plora menys, menja i dorm bé, és alegres, tranquil, però viu, més despert i actiu, amb moltes ganes de viure…

• En la gent gran augmenta el dinamisme i la vitalitat; augment del benestar, gràcies a l’aportació d’energia; millor comunicació; postura més alçada; actitud mental més positiva i optimista…

• En la integració de llengües vives la Tècnica Tomatis educa l’oïda per poder percebre els sons de les llengües estrangeres, fa una immersió a les seves freqüències i als seus ritmes… i ajuda a integrar-les i aprendre-les millor…

• En els músics modificant l’escolta amb la Tècnica Tomatis es pot millorar la qualitat del timbre, el ritme, l’afinació, el dictat musical…

La Tècnica Tomatis és una eina terapèutica que ajuda a la persona a superar les seves dificultats i l’ajuda a desenvolupar el seu propi potencial i a viure millor…( de vegades, es treballa en col·laboració amb d’altres professionals: logopedes, optometristes, osteòpates, fisioterapeutes, metges…. )

TRACTAMENT: COM S’APLICA

Per a dur a terme el tractament d’estimulació auditiva segons la Tècnica Tomatis s’utilitza un material pedagògic específic, una eina diagnòstica pròpia i un programa d’aplicació, que us passem a explicar:

5. MATERIAL PEDAGÒGIC

OÏDA ELECTRÒNICA
L’OE és un aparell que va idear el Prof. Tomatis per reeducar l’oïda perquè escolti bé i pugui desenvolupar la seva triple funció i ajudar així a la persona a viure millor.

AURICULARS
El missatge sonor és transmès al cervell per mitjà d’uns auriculars que es connecten a l’ OE. Aquest auriculars envien la informació acústica tant per via aèria com per via òssia, ja que disposen d’un vibrador a la part superior de l’arc de l’auricular, que es posa en contacte amb el crani.

6. MATERIAL SONOR
En l’aplicació de la teràpia s’utilitza el Cant Gregorià, la música de Mozart i la veu de la mare, per que són els que millor estimulen la dinàmica cerebral.

CANT GREGORIÀ

El Cant Gregorià té una cadència de 60 pulsacions/minut, que es correspon amb els ritmes fisiològics del cos, registre de la serenitat.

El cant gregorià ens posa en estat de percebre la modulació de l’ànima (lluny de les alteracions de la vida i de les emocions) que canta amb el registre de la serenitat, El cant gregorià és cantat amb l’ instrument més elaborat de l’univers: el cos humà. El cant dóna al S. N. una veritable estimulació que porta energia i activa l’activitat cerebral.
Cantar gregorià és trobar la font primera de les modulacions properes als ritmes fisiològics on la vida està suspesa. Però aquests sovint estan alterats per factors d’ordre afectiu… la inspiració i l’expiració en alternança tranqui-la… si hi ha estrés s’altera i canvia el tic-tac regular per una arítmia… el cant gregorià (amb una cadència de 60 pulsacions/minut) ens fa entrar en un estat de serenitat que acompanya aquests ritmes fonamentals (del sistema neurovegetatiu), necessita la verticalitat… és com si estès en pregària permanent a l’escolta de l’univers i del més enllà..

MÚSICA DE MOZART

La frase musical de Mozart té una cadència de 120 pulsacions/minut, que es correspon als ritmes neurològics, i és rica en freqüències altes, aguts, i en harmònics.

Mozart també ens porta cap a aquest punt últim, però d’una manera espontània, ell sap vibrar amb el seu cor de nen.
La frase musical de Mozart és fluida, viva, amb una base rítmica que té una cadència de 120 pulsacions/minut (ritmes neurològics), rica en freqüències altes, aguts, i en harmònics….
Mozart va saber descobrir en el gregorià la plenitud de l’home adult realitzat que espera el paradís, però necessitem de la seva música d’infant per arribar-hi …. un ens dóna l’energia i l’altre ens ajuda a canalitzar-la…
Ja de nen Mozart obeïa els cànons de la creativitat, composava sense que ningú ni hagués ensenyat, la seva música va néixer de l’espontaneïtat, dels bioritmes universals i l’alegria infantil i va poder conservar-los fins a l’edat adulta . Malgrat els avatars de la seva vida personal la seva música era igual de perfecta (mai va fer cap rectificació a les seves partitures) ell era la manifestació encarnada de la música, és com si la música l’obligués a composar, vivia al ritme de la seva creativitat, va assimilar tots els estils però no en va imitar cap. Més que músic era la música i ens ha fet assequible l’eternitat.
Mozart i el cant gregorià estan en ressonància i en harmonia amb els nostre ritmes biològics (Mozart- neurològics) (cant gregorià- fisiològics) i amb les lleis de l’univers.

VEU MATERNA

És l’empremta primera i és la inductora de tot el S. N. , ens dóna molta energia que estimula el desenvolupament de totes les xarxes neuronals.

7. EINA DIAGNÒSTICA: EL TEST D’ESCOLTA

Es realitza en una cabina no insonoritzada, el que volem mesurar és l’escolta, no l’audició. Els paràmetres que es tenen en compte són:
• Nivell d’audició aèria i òssia.
• Selectivitat auditiva (poder analític de la persona).
• Espaialitat del so.
• Oïda directriu.

La interpretació és molt rica i les distorsions en una part o altra de la corba afecten a alguna de les funcions de l’oïda esmentades anteriorment.

8. PROGRAMA D’APLICACIÓ

Un cop realitzada la valoració inicial, que consisteix en el Test d’Escolta, uns tests gràfics i l’entrevista personal, s’elabora un tractament específic per a cada ú i que comporta diferents sessions d’escolta amb l’Orella Electrònica seguint una programació individual i un seguiment realitzat per professionals, amb diferents controls regulars que permeten mesurar l’evolució, adaptar la programació al ritme de cadascú i donar les pautes d’actuació corresponents segons els canvis que es van donant en la persona.

Les sessions d’escolta s’agrupen en diferents fases: una primera fase de 60 sessions de 1/2h (a raó de 3 a 4 sessions al dia de 3 a 6 dies per setmana); es descansa un període de 3 a 4 setmanes i es fa una segona fase de 30 sessions; es torna a parar un període de 8-10 setmanes i es fa una tercera fase de 30 sessions més; a partir d’aquí, es poden fer altres fases opcional, segons la pròpia evolució, cada 3-4 mesos.

8. EL CENTRE

Al nostre Centre tenim tres sales diferenciades per a poder realitzar les sessions d’escolta:
Una per als més petits/tes, que mentrestant realitzen les sessions poden jugar amb els diferents jocs que hi ha allí, mirar contes, dibuixar, descansar…
Una altra per als no tan petits/tes i adolescents, que poden fer diferents activitats, jugar, llegir, dibuixar, fer deures, enraonar entre ells …
I una tercera per als joves i adults, que també poden estudiar, llegir, dibuixar, descansar …

ROSER GOMIS I MIQUEL

Psicòloga i Pedagoga.
Col·legiada Nº 1.402

Membre Fundador d’ ALTOMTOMATIS
Responsable d’ ÀUDIM CENTRE

Roser
ÀUDIM CENTRE
C/ D’Antoni Gaudí 7, 4rt 1ª 43202 REUS
Telèfon 977311046 (tardes)

info.audimcentre@gmail.com

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Assumpte

El teu missatge